Skip to content

Onze ondersteuning

Onze ondersteuning

Zoeken

Je staat er niet alleen voor!

De mentor is voor jou en je ouders het belangrijkste aanspreekpunt. Hij of zij volgt jou in je ontwikkelen en helpt je wanneer nodig. Daarnaast hebben we een deskundig ondersteuningsteam.

Ondersteuning 

Het ondersteuningsteam bestaat uit een leerlingbegeleider en twee ondersteuningscoördinatoren, waaronder een orthopedagoog en een traject-begeleider. De ondersteuningscoördinator en de mentor bespreken minimaal 1x per 8 weken hoe het gaat met alle leerlingen in de klas. Hiervoor gebruiken zij Magister. Daarnaast kan de mentor altijd hulp van het ondersteuningsteam vragen.

Daardoor wordt snel duidelijk jij nodig hebt en wat daarvoor ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie, dyscalculie, NT2 of andere leerproblemen. Ook wanneer je niet lekker in je vel zit, denkt het ondersteuningsteam met jou, je ouders en de mentor mee.

Om jou zo goed mogelijk te ondersteunen, werken wij ook samen met leerplicht, de schoolarts en jeugdzorg. Ons doel is jou de mogelijkheid geven je zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Welke ondersteuning kun je op het Vakcollege krijgen?

  • Gesprekken met jou, jouw ouder(s), mentor, het ondersteuningsteam en hulpverleners
  • (Individuele) Begeleiding bij het leren van taal en rekenen
  • Trainingen zoals: Op volle kracht, faalangstreductie en Rots en Watertraining
  • Individuele gesprekjes die kunnen gaan over pesten, social media, concentratie of omgaan met boosheid 
  • Meekijken in de klas (soms met een camera)
  • Hulp bij het maken van een studiekeuze
  • Onderzoek naar jouw gedrag, intelligentie of sociaal-emotionele ontwikkeling

Soms komt het ook voor dat het Vakcollege en jij toch niet zo goed bij elkaar passen. Dan gaat de ondersteuningscoördinator, met jou, jouw mentor en jouw ouder(s) in gesprek met het samenwerkingsverband om te kijken wat wel goed bij jou past.

Ons doel is leerlingen de mogelijkheid geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen richting een diploma. Wil je meer informatie over onze ondersteuning, bekijk dan ons Schoolondersteuningsprofiel. Veel informatie staat ook in ons ondersteuningsplan.

Veiligheid
Het Vakcollege is een veilige school waar we respectvol met elkaar en met elkaars eigendommen omgaan. Om de sociale veiligheid te borgen hebben we afspraken gemaakt die te vinden zijn in ons antipestprotocol. Het Vakcollege werkt nauw samen met jongerenwerkers van de LEVgroep. We besteden aandacht aan maatschappelijke thema’s zoals hoe ga je met elkaar om, social media gebruik, vriendschappen aangaan en weerbaarheid. Zie ook de pagina Samen Leren met Helmond Sport.

Verzuim
Het is belangrijk dat jij aanwezig bent op school. Om dit te bereiken is het nodig dat jij, jouw ouders en school met elkaar samenwerken. Jouw ouders hebben via Magister inzage in de aanwezigheid van jou op school. Ook jouw mentor en de leerlingcoördinator volgen deze aanwezigheid en bespreken eventuele zorgen met jou, jouw ouders en de mentor. Als het verzuim niet stopt, heeft school de plicht dit te melden bij leerplicht en/of de schoolarts (GGD). Zij nemen dan contact op met jouw ouders voor een gesprek. We gaan op tijd samen bekijken hoe het komt dat je niet/ weinig op school bent en hoe we hierbij kunnen helpen.

Het Leerlingloket is de werkplek van de leerlingcoördinator. Het is ook dé plek waar jij terecht kan na een time-out of verwijdering.

Als remedial teacher help ik leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij rekenen”, vertelt docente Carola van Doren. “We hebben ook een remedial teacher voor taal. Je kunt bij ons terecht als je bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie hebt of iets anders waardoor het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Bij ons krijg je altijd uitleg en hulp, individueel of in kleine groepjes. Het doet me altijd goed als ik zie dat extra aandacht voor goede resultaten zorgt.”
“Als een leerling, ouders en/of een docent het even niet meer weet, kunnen wij als zorgteam begeleiden, versterken en ondersteunen. Een leerling vroeg vorig schooljaar: ‘Juf, als ik het volgend jaar moeilijk vind, mag ik dan weer bij jou komen?’ Het is fijn als je dat hoort, dat je iets kunt betekenen voor een ander. Een moeder maakte vorig jaar een compliment over onze persoonlijke aandacht, binnen het onderwijs maar zeker ook in de zorg. Haar kinderen voelden zich thuis bij ons en hebben zich volgens haar positief ontwikkeld. Dat geeft veel voldoening.”
Loes van der Velde, ondersteuningscoördinator.
"Het leerlingloket is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. “We denken niet in problemen, maar in oplossingen”, zegt leerlingcoördinator Niek Lenssen. “Leerlingen kunnen te laat komen, spijbelen, uit de les worden gestuurd of misschien is er iets anders waar ze tegenaan lopen. Wij staan voor ze klaar. Wat is er aan de hand? Je bent nooit een nummer; iedere situatie en persoon is uniek. Hoe gaan we samen op zoek naar de oplossing die het best bij jou past?”

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.