Skip to content

Ouderraad

Ouderraad

Zoeken

Wat is de taak van de ouderraad?
De taak van de ouderraad is het contact tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school te bevorderen.

Voor de ouder(s)/verzorger(s) is de ouderraad een manier om te informeren welke zaken er (gaan) spelen op school en hier samen met andere ouder(s)/verzorger(s) over van gedachten te kunnen wisselen. De ouderraad heeft zelf financiële middelen om bijvoorbeeld thema-avonden op te zetten of de aankoop van sportkleding bij sporttoernooien te ondersteunen.

Voor de schooldirectie is de ouderraad een belangrijk klankbord voor zaken zoals het toetsbeleid, de onderwijstijd, de ouderbijdrage, de begroting, aandacht voor gezonde voeding etc. Ook ondersteunt de ouderraad bij activiteiten zoals de diploma-uitreiking en de studievoorlichtingsavonden.

Wat doet de ouderraad?
Een greep uit de recente activiteiten van de ouderraad:

  • Organisatie van een thema-avond.
  • Afstemmen met school over de communicatie van en naar ouder(s)/verzorger(s) waaronder het gebruik van Magister.
  • Uitwisselen van informatie vanuit school en de ouder(s)/verzorger(s) over de mentorlessen en leefregels.
  • Behandeling van het anti-pest protocol.

De agenda van de ouderraad kunt u opvragen via e-mail ouderraad@vakcollege.nl.
Via dit e-mailadres kunt u ook agendapunten aan ons voorstellen.

Wie zit er in de ouderraad?
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen op het Vakcollege zijn automatisch lid van de oudervereniging.
De ouderraad bestaat op dit moment uit 8 leden. We streven ernaar dat alle opleidingsniveaus in gelijke mate vertegenwoordigd zijn en zo mogelijk ook de diverse jaren.

Er bestaat ook een landelijke organisatie voor alle ouder(s)/verzorger(s) met schoolgaande kinderen. Ouders & onderwijs , het platform van en voor ouders. Ouders & onderwijs is hét informatiepunt voor ouder(s)/verzorger(s), de gesprekspartner van de overheid en de onderwijssector en verbinder van ouders rondom het onderwijs. Ouders & onderwijs is er voor alle ouders!
Klik hier voor meer informatie.

Vergaderingen
De ouderraad komt ongeveer 8 maal per schooljaar samen. Iedere vergadering wordt bijgewoond door een lid van de schooldirectie.

De volgende punten worden behandeld:

  • de notulen en actiepunten
  • mededelingen van het Dagelijks Bestuur (DB van de OR) en van DeelMedezeggenschapsRaad (DMR)
  • een thema op basis van jaarprogramma (bijvoorbeeld toetsbeleid)
  • rondje werkgroepen
  • mededelingen van de schooldirectie.

Correspondentie

Heeft u vragen, tips, opmerkingen of problemen, mail dan gerust naar ouderraad@vakcollege.nl of neem contact op met een van de leden.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.