Skip to content

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Zoeken

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de receptie van de school (of hier te downloaden) en moeten tijdig (tenminste 8 weken van tevoren) worden ingediend bij de afdelingsleider. De afdelingsleider neemt binnen 10 dagen een beslissing. Voor verlof dat langer duurt dan 10 schooldagen wordt de verlofaanvraag doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar. Voor specifieke vragen over verlof kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Een verlofaanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
  • Een werkgeversverklaring alleen is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
  • De aanvraag moet minstens acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend.
  • De verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan.
  • De betrokken ouders/verzorgers moeten zelf aan de vakantie deelnemen.
  • Er mag maar éénmaal per schooljaar om dezelfde reden verlof worden verleend: dus niet tweemaal één week.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.