Skip to content

Verzekeringen en schade

Verzekeringen en schade

Zoeken

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket. Deze bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering
Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Er is geen annuleringsverzekering. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.

Schade

Alle schade die door een leerling aan het gebouw, de schoolmeubels of de verdere inventaris wordt toegebracht, wordt op kosten van de ouder(s)/verzorger(s)hersteld. Het zal duidelijk zijn, dat de school geen wettelijke aansprakelijkheid kan aanvaarden voor schade door de leerlingen aan elkaar toegebracht. De kosten zullen verhaald moeten worden op de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling die de schade of het ongeval heeft veroorzaakt. Veelal zal de schade vergoed kunnen worden door een W.A.-verzekering van de ouder(s)/ verzorger(s). Wij adviseren de ouders/verzorgers dan ook om een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om hiervoor gedekt te zijn.

Verdwijnen van waardevolle voorwerpen
Wij proberen op onze school ervoor te zorgen dat er geen waardevolle voorwerpen of geld “verdwijnen”. Daarvoor hebben we de medewerking nodig van alle leerlingen en ouders. Door de school wordt aan elke leerling een locker beschikbaar gesteld. Daarnaast vragen we de leerlingen om:

  • Waardevolle voorwerpen niet mee te nemen naar school, als dit niet nodig is.
  • Ervoor te zorgen dat waardevolle voorwerpen nooit onbewaakt blijven, dus: waardevolle voorwerpen opbergen in de locker.
  • Zijn/haar (brom)fiets altijd op slot te zetten. Niet langer dan nodig is in de garderobe of gangen te blijven.
  • Steeds direct aan de schoolleiding, een leraar of de conciërge te melden wanneer men ziet dat iemand iets wegneemt van een ander.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.