Skip to content

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Zoeken

Het Vakcollege Helmond maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs VO Helmond-Peelland. Voor alle informatie over dit samenwerkingsverband, klik hier.

Het samenwerkingsverband werkt vanuit een ondersteuningsplan en is samen met de scholen verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de zorgplicht om voor ieder kind binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek en ondersteuning te vinden;
  • het toekennen van zorgarrangementen waardoor scholen in staat zijn om een leerlingen binnen de school te houden met passende ambulante ondersteuning of een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs;
  • het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor de kinderen die waarvoor een plaatsing in het speciaal onderwijs noodzakelijk is.

Belangrijk is dat er een accentverschuiving ontstaat: niet de zorg voor leerlingen maar de ondersteuning van deze leerlingen met bijzondere hulpvragen om onderwijs te volgen staat centraal.

Het samenwerkingsverband is voor de scholen ondersteunend bij:

  • De uitvoering van de zorgplicht om voor ieder kind binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te zoeken.
  • Het verminderen van de toestroom naar het speciaal onderwijs.
  • De uitvoering van de landelijke bezuinigingsoperatie.

Het samenwerkingsverband beslist over:

  • Het verstrekken van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
  • Het toewijzen van een arrangement voor het volgen van het onderwijs in een school voor voortgezet onderwijs (VO).
  • Het toekennen van LWOO gelden.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.