Skip to content

Ondersteuning

Ondersteuning

Zoeken

Je staat er niet alleen voor!

De mentor is voor jou en je ouders de spil in de organisatie: het eerste aanspreekpunt. Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de persoonlijke begeleiding. Daarnaast hebben we een deskundig Ondersteuningsteam.

Ondersteuning 
Het Zorgteam bestaat uit een ondersteuningscoördinator, een leerlingbegeleider en een orthopedagoog. De ondersteuningscoördinator en de mentor bespreken samen regelmatig de onderwijsbehoeften van de klas. Daardoor wordt snel duidelijk wat een leerling nodig heeft en wat daarvoor ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij dyslexie of andere leerproblemen. Ook wanneer een kind sociaal-emotioneel extra ondersteuning nodig heeft, denkt het ondersteuningsteam met ouders, leerling en mentor mee. Om een kind zo goed mogelijk te ondersteunen, werken wij indien nodig ook samen met externe organisaties zoals de GGD, jeugdhulpverlening, leerplicht en het samenwerkingsverband. Ons doel is leerlingen de mogelijkheid geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen richting een diploma. Wil je meer informatie over onze ondersteuning, kijk dan in ons ondersteuningsplan.

Sociale veiligheid
Het Vakcollege is een veilige school waar we respectvol met elkaar en met elkaars eigendommen omgaan. Om de sociale veiligheid te borgen hebben we afspraken gemaakt die te vinden zijn in ons pestprotocol. Het Vakcollege werkt nauw samen met jongerenwerkers van de LEVgroep. We besteden aandacht aan maatschappelijke thema’s zoals hoe ga je met elkaar om, social media gebruik, vriendschappen aangaan en weerbaarheid. Zie ook de pagina Samen Leren met Helmond Sport.

Verzuimcoördinator
Het is belangrijk dat leerlingen aanwezig zijn op school. Om dit te bereiken is het nodig dat de leerling, ouders en school met elkaar samenwerken. Ouders hebben via Magister inzage in de aanwezigheid van het kind. Ook de mentor en de verzuimcoördinator volgen deze aanwezigheid en bespreken eventuele zorgen rondom verzuim met leerling en ouders. Als het verzuim niet stopt, heeft school de wettelijke plicht dit te melden bij leerplicht en/of de schoolarts (GGD). Zij nemen vervolgens contact met ouders en leerling op. Hierbij is ons doel te allen tijde om samen te kijken wat nodig is om weer volledig op school aanwezig te zijn.
Het Verzuimloket is de werkplek van de verzuimcoördinator. Het is ook de eerste opvang waar de leerling terecht kan na een time-out of verwijdering.

Als remedial teacher help ik leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij rekenen”, vertelt docente Carola van Doren. “We hebben ook een remedial teacher voor taal. Je kunt bij ons terecht als je bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie hebt of iets anders waardoor het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Bij ons krijg je altijd uitleg en hulp, individueel of in kleine groepjes. Het doet me altijd goed als ik zie dat extra aandacht voor goede resultaten zorgt.”
“Als een leerling, ouders en/of een docent het even niet meer weet, kunnen wij als zorgteam begeleiden, versterken en ondersteunen. Een leerling vroeg vorig schooljaar: ‘Juf, als ik het volgend jaar moeilijk vind, mag ik dan weer bij jou komen?’ Het is fijn als je dat hoort, dat je iets kunt betekenen voor een ander. Een moeder maakte vorig jaar een compliment over onze persoonlijke aandacht, binnen het onderwijs maar zeker ook in de zorg. Haar kinderen voelden zich thuis bij ons en hebben zich volgens haar positief ontwikkeld. Dat geeft veel voldoening.”
Loes van der Velde, zorgcoördinator.
"Het verzuimloket is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. “We denken niet in problemen, maar in oplossingen”, zegt verzuimcoördinator Ties Roffelsen. “Leerlingen kunnen te laat komen, spijbelen, uit de les worden gestuurd of misschien is er iets anders waar ze tegenaan lopen. Wij staan voor ze klaar. Wat is er aan de hand? Je bent nooit een nummer; iedere situatie en persoon is uniek. Hoe gaan we samen op zoek naar de oplossing die het best bij jou past?”

Het kan zomaar voorkomen dat je op een gegeven moment extra begeleiding kunt gebruiken bij bepaalde vakken, bij faalangst of bij sociale uitdagingen. Je staat er op het Vakcollege Helmond nooit alleen voor. Hieronder schetsen we enkele mogelijkheden op onze school:

Ondersteuningslessen
Onze leerlingen krijgen twee ondersteuningslessen per week. Daarbinnen krijgen ze extra uitleg in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/maatschappijleer 2. Alle leerlingen die hiervoor worden geselecteerd, zijn verplicht deel te nemen aan de ondersteuningslessen om te werken aan de ontwikkeling van hun kennis.

Dyslexie en RT
Onze remedial teachers kunnen leerlingen helpen als er bijvoorbeeld sprake is van dyslexie of het ontbreken van leerstrategieën.
De remedial teachers van het Vakcollege Helmond zijn:
mevrouw C. van Doren (mail) voor rekenen
mevrouw N. Kreutzer (mail) voor taal

Faalangstreductietraining
Voor leerlingen met faalangst en examenvrees organiseren we trainingen waardoor ze hier beter mee leren omgaan. In totaal zijn er ongeveer tien bijeenkomsten.

Training sociale vaardigheid (SOVA)
Sova-trainers werken aan verbetering van het sociaal gedrag van leerlingen en zorgen dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. De sova-training wordt op maat aangeboden aan leerlingen die voorgedragen zijn door de mentor aan de zorgcoördinator/teamleider. Het is nodig om daadwerkelijk gemotiveerd zijn deze training te volgen en toestemming te hebben van de ouder(s) of verzorger(s).

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.