Skip to content

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Zoeken

Voor leerlingen

Het Vakcollege Helmond heeft een Leerlingenraad. Deze groep vertegenwoordigt alle leerlingen van onze school.

Ideeën en wensen van de leerlingen worden besproken en de raad organiseert leuke activiteiten. Zo organiseren ze geweldige schoolfeesten en goede-doelenacties. Vind jij het als leerling leuk om mee te denken over activiteiten binnen de school? Meld je dan aan bij mevrouw M. de Wolf.

Voor ouders

Wilt u als ouder/verzorger bijdragen aan de ontwikkeling van de school?
Ouderbetrokkenheid binnen onze school en het onderwijs aan uw kind(eren) vinden wij belangrijk. Naast het persoonlijke contact met docenten, mentoren en schoolleiding is het zeer gewenst dat ouder(s)/verzorger(s) ook een bijdrage leveren in diverse overlegorganen van de school.

Dit kan op verschillende manieren:

Lid van de ouderraad
De ouderraad van de school vergadert ca. 8 keer per jaar. Bij dit overleg is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Met de ouderraad worden schoolontwikkelingen in de ruimste zin van het woord besproken. In dit overleg kunnen thema’s aan de orde komen die voor alle ouder(s)/verzorger(s) en hun kinderen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld vraagstukken over ouderbijdrage, de begroting, onderwijstijd, aandacht voor gezonde voeding enz.. De ouderraad streeft naar een samenstelling waarin van verschillende jaarlagen en opleidingen ouder(s)/verzorger(s) vertegenwoordigd zijn.

Voor meer informatie klik hier.

Lid van de DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) 
Het Vakcollege Helmond heeft een (deel) medezeggenschapsraad waarin personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De DMR vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen van de DMR zijn altijd één week voor de MR vergaderingen. In dit overleg worden besluiten genomen ten aanzien van schoolbeleid. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vaststellen van schoolregels, veiligheidsbeleid, lessentabellen, onderwijskundige veranderingen, de jaarplanning. Daarnaast volgt de DMR de uitvoering van het beleid.

Voor meer informatie klik hier.

Lid van de MedezeggenschapsRaad (MR) OMO scholengroep Helmond
Het Vakcollege Helmond maakt deel uit van de OMO scholengroep Helmond. In de medezeggenschapsraad van de OMO scholengroep Helmond zijn alle drie de scholen vertegenwoordigd. Zitting hebben personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. In de MR wordt het beleid van de hele scholengroep besproken en wordt instemming gegeven en worden besluiten genomen over bijvoorbeeld het schoolplan, de begroting, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en dergelijke.

Voor meer informatie klik hier.

Moet u aan alle overleggen deelnemen?
Het is in principe gewenst dat ouder(s)/verzorger(s) die in een DMR plaatsnemen ook een verbinding hebben met hun achterban in de ouderraad en het is gewenst dat een ouder/verzorger die zitting heeft in de MR ook zitting heeft in de DMR. Echter dat vraagt een heel grote tijdsinvestering en is bespreekbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.