Skip to content

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Zoeken

Klik hier voor ons Ondersteuningsplan (pdf)

Extra hulp
In de onderbouw worden leerlingen, waarvan duidelijk is dat zij extra hulp nodig hebben, geholpen op tijden die daarvoor in het rooster zijn opgenomen. In de bovenbouw wordt deze extra hulp ook geboden en kan verplicht worden opgelegd.

De schakelklas
De schakelklas is een klas voor leerlingen die het advies bb-lwoo of praktijkonderwijs gekregen hebben. Ze kunnen uitsluitend vanuit de toelatingscommissie in de schakelklas geplaatst worden. Leerkrachten van het basisonderwijs kunnen aangeven dat ze denken dat leerlingen binnen de schakelklas passen. Door middel van het lwoo/pro onderzoek wordt duidelijk of een leerling past in de schakelklas. De leerlingen in deze klas krijgen extra ondersteuning bij taallessen en lessen rekenen/ wiskunde. In de laatste periode van leerjaar 1 wordt bepaald of de leerling doorstart binnen het Vakcollege Helmond of de schoolloopbaan vervolgt op de Praktijkschool Helmond.

Syntheseklas en vmbo-special
Op het Vakcollege Helmond hebben we een syntheseklas. Sinds augustus 2019 is er ook een klas voor bovenbouw leerlingen (vmbo special). Hier worden maximaal 12 leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte op gebied van gedrag, geplaatst met als doel onder begeleiding binnen 2 jaar doorstromen in het reguliere onderwijs op het Vakcollege Helmond of een passende MBO opleiding. Leerlingen in deze klassen krijgen les van een beperkt aantal docenten die de leerlingen veel ondersteuning bieden.

Deze arrangementen worden in samenwerking met het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland aangeboden. De plaatsing voor deze arrangementen gebeurt ook altijd in overleg met het samenwerkingsverband. Het doel van deze arrangementen is dat er minder gebruik wordt gemaakt van plaatsen in het speciaal onderwijs.

Begeleiding en zorg
Bij begeleiding of leerlingenzorg gaat het Vakcollege Helmond uit van:

  • Passende hulp. Zo vroeg mogelijk, zo kort mogelijk, zo dichtbij mogelijk. Liever werken vanuit de preventie en voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.
  • Partnerschap met de ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) worden intensief betrokken bij en geïnformeerd over de begeleiding van hun kind. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een kind.

Het individueel handelingsplan
Beschrijft hoe een eventuele leerachterstand wordt weggewerkt. Bij een beperkte achterstand zal de vakdocent samen met de leerling aan de slag gaan, in de reguliere lessen en in eventuele ondersteuningslessen. Is de leerachterstand hiervoor te groot dan kan de remedial teacher extra ondersteuning bieden

De mentor
De mentor is verantwoordelijk voor zijn klas en iedere leerling die daar deel van uitmaakt. Hij/zij is een belangrijke spil. Meer daarover op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.