Skip to content

Privacy en beeldmateriaal

Privacy en beeldmateriaal

Zoeken

Privacy wordt in Nederland geregeld via de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere belanghebbenden. 

Privacybeleid
Er is een privacybeleid geformuleerd. Een toegankelijk document waarin we verantwoording afleggen over de wijze waarop we de privacy van onze leerlingen waarborgen. Je kunt het document hier downloaden.

Toestemming beeldmateriaal
Met de Autoriteit Persoonsgegevens is het
onderstaande afgestemd:

De school vraagt éénmalig (bij aanvang van de
schoolperiode) toestemming voor het gebruik
van algemeen beeldmateriaal.
Periodiek refereert de school, via de schoolgids,
op de website en via e-mail, aan de mogelijkheid om de toestemming aan te passen. Het aanpassen van de toestemming kan op elk gewenst moment worden gedaan.

Beeldmateriaal
Hoe gaan we om met foto’s en video’s die in opdracht van de school worden genomen? Denk aan beelden voor de schoolgids, deze website, een nieuwsbrief of een bericht op Twitter. Ouders krijgen bij de aanmelding van hun zoon/dochter een formulier waarop ze al dan niet toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal. Ze worden er vervolgens ieder jaar op geattendeerd dat de toestemming te allen tijden kan worden ingetrokken. 

Concrete uitgangspunten
In deze brief, die alle ouders ontvangen, benoemen we in het kort enkele concrete uitgangspunten die wij hanteren on de persoonsgegevens te beschermen en de privacy te waarborgen.

Protocol cameratoezicht
Ter bevordering van de veiligheid zijn op de deelscholen van de Omo Scholengroep Helmond camera’s geplaatst. Het gebruik van camera’s wordt door de scholen noodzakelijk gevonden om belangen en eigendommen van leerlingen en medewerkers te behartigen en waar nodig te beschermen. In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van beeldmateriaal.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.