Skip to content

Financiën en verzekeringen

Financiën en verzekeringen

Zoeken

Hieronder veel informatie over kosten waarmee u te maken krijgt: denk aan de kosten van leermiddelen en activiteiten. Ook leest u welke mogelijkheden er zijn voor een financiële tegemoetkoming.

Wilt u meer weten over verzekeringen en schade? Klik dan hier.

Boeken

Wij hebben het leveren van schoolboeken uitbesteed aan de firma Iddink. De schoolboeken zijn gratis. Voor de zomervakantie wordt de benodigde informatie over het bestelproces door Iddink toegestuurd. Bestellen gaat via de website (www.iddink.nl) en wanneer u op tijd besteld, worden de boeken in de zomervakantie voor het nieuwe schooljaar thuis bezorgd. Sommige boeken worden in de eerste schoolweek door school verstrekt. Dit zijn veelal werkboeken. Op de site van Iddink kunnen ook leermiddelen besteld worden die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. 

Sommige (werk)boeken zijn eigendom van de school en moeten aan het einde van het schooljaar ook weer worden ingeleverd op school. Daarom mag er in deze (werk)boeken niet geschreven worden. 

Iddink stuurt tijdig de informatie over de dag en het tijdstip waarop de huurboeken ingeleverd dienen te worden, inclusief een inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld, en er wordt een inleverbewijs mee gegeven. Bewaar dit goed. Indien u verhinderd bent, kunt u iemand anders vragen de boeken in te leveren.

Ouderbijdrage

Nadat er overleg is geweest met de ouderraad en de medezeggenschapsraad, is de ouderbijdrage vastgesteld op € 26,00. Dit is een vrijwillige ouderbijdrage waarvoor u aan het begin van het schooljaar een overeenkomst ontvangt. Van deze ouderbijdrage organiseren wij buitenschoolse activiteiten. De activiteiten hebben als doel de sfeer en leefbaarheid op school voor de leerlingen te verhogen. Naast leren is er ook veel aandacht voor sociale en culturele activiteiten. Daarbij willen wij leerlingen de gelegenheid geven kwaliteiten die ze hebben op andere manieren dan in de lessituatie te laten zien. De ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten van de organisatie grotendeels te dekken. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten: introductiedag voor alle leerjaren, Sinterklaasviering, Kerstviering, activiteitenweek, sportdag, sportactiviteiten buiten school en het feest na de diploma-uitreiking.

Lockers

Alle (nieuwe) leerlingen maken (gratis) gebruik van een locker. Bovenbouwleerlingen Techniek maken gebruik van twee lockers. Aan het einde van ieder schooljaar worden de lockers leeggemaakt en worden de sleutels ingeleverd. Vervolgens worden de kastjes opnieuw ingedeeld, waarna de leerling aan het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe locker met sleutel krijgt toegewezen. Als de leerling de sleutel(s) kwijtraakt wordt € 5,00 in rekening gebracht. 

Financiële tegemoetkoming

Als school constateren wij steeds vaker dat er leerlingen zijn die niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen of bijzondere projecten. Deelname aan deze activiteiten stimuleert de leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien en hun kansen te vergroten op succes in hun vervolgstudie en maatschappij. Daarbij mag de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. 

Ouder(s)/verzorger(s) in deze situatie kunnen hiervoor een beroep doen op financiële steun. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt. Zij kunnen u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u in aanmerking komt. Zo is in de gemeenten Helmond, Mierlo, Nuenen en Laarbeek de Stichting Leergeld actief: www.leergeld.nl. Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Leergeld Helmond, Wethouder Ebbenlaan 166, 5702 AG Helmond, tel: 0492-522828, of stuur een e-mail.

Solidariteitsfonds OMO Scholengroep Helmond
Ook OMO Scholengroep Helmond vindt dat zij haar verantwoordelijkheid voor deze situaties moet nemen en heeft daarom besloten een solidariteitsfonds op te richten, zodat alle leerlingen de kans krijgen om aan alle activiteiten deel te nemen.

Voor wie is het solidariteitsfonds bedoeld?
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen (tot en met 18 jaar) die op het Dr.-Knippenbergcollege, Carolus Borromeus College, Vakcollege Helmond en de Praktijkschool zijn ingeschreven. Het is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet de financiële middelen hebben voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. De financiële toetsing wordt in verband met de privacy gedaan door Stichting Leergeld.

Hoe werkt het solidariteitsfonds?

  • Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de financiële administratie van de school. 
  • Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met Stichting Leergeld voor de financiële toetsing. Zij beoordelen of de leerlingen in aanmerking komen voor financiële steun vanuit Stichting Leergeld en brengt een advies uit aan de school. Bij een negatief advies vergoedt het solidariteitsfonds alleen in uitzonderlijke situaties de (gedeeltelijke) kosten.

Een betalingsafspraak voor de eigen bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) behoort tot de mogelijkheden.

Sponsoring

Soms krijgt onze school middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staat in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.