Skip to content

Financiën en verzekeringen

Financiën en verzekeringen

Zoeken

Hieronder veel informatie over kosten waarmee u te maken krijgt: denk aan de kosten van leermiddelen en activiteiten. Ook leest u welke mogelijkheden er zijn voor een financiële tegemoetkoming.

Wilt u meer weten over verzekeringen en schade? Klik dan hier.

Boeken

Wij hebben het leveren van schoolboeken uitbesteed aan de firma Iddink. De schoolboeken zijn gratis. Voor de zomervakantie wordt de benodigde informatie over het bestelproces door Iddink toegestuurd. Bestellen gaat via de website (www.iddink.nl) en wanneer u op tijd besteld, worden de boeken in de zomervakantie voor het nieuwe schooljaar thuis bezorgd. Sommige boeken worden in de eerste schoolweek door school verstrekt. Dit zijn veelal werkboeken. Op de site van Iddink kunnen ook leermiddelen besteld worden die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. 

Sommige (werk)boeken zijn eigendom van de school en moeten aan het einde van het schooljaar ook weer worden ingeleverd op school. Daarom mag er in deze (werk)boeken niet geschreven worden. 

Iddink stuurt tijdig de informatie over de dag en het tijdstip waarop de huurboeken ingeleverd dienen te worden, inclusief een inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld, en er wordt een inleverbewijs mee gegeven. Bewaar dit goed. Indien u verhinderd bent, kunt u iemand anders vragen de boeken in te leveren.

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor het schooljaar 2023-2024 wordt op de deelscholen van OMO Scholengroep Helmond geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De kosten voor de
buitenlesactiviteiten worden bekostigd door de scholen zelf. Het gaat veelal om kosten voor activiteiten met een educatief belang; denk aan
schoolfeesten, introductiedagen, diploma-uitreikingen, klassenactiviteiten en culturele uitstapjes.

Eéndaagse en meerdaagse excursies
Onze scholen bieden ook één- en meerdaagse excursies aan. School betaalt in principe álle ééndaagse excursies (denk aan de Tweede Kamer,
de haven in Rotterdam, musea, Ieper, etcetera). Er zijn ook meerdaagse excursies: reizen binnen Nederland of (met name) daarbuiten. Op reis gaan
met leeftijdsgenoten is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook voor het ontwikkelen van tal van andere vaardigheden. De leerling komt in aanraking met andere talen en culturen, werkt samen in een vreemde omgeving, er zijn sportieve en culturele activiteiten en er is
uiteraard veel plezier. OMO Scholengroep Helmond vindt het belangrijk dat iedere leerling eenmaal in zijn schoolloopbaan een dergelijke ervaring kan
meemaken. Herinneringen voor het leven. Voor deze excursies moet apart worden
ingeschreven en er wordt per excursie een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) betaald wordt, dan wordt de leerling niet uitgesloten van deze excursie(s). Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze excursie(s) te annuleren. Voor het schooljaar 2023-2024 wordt een maximumbedrag van € 395,00 gehanteerd.

Lockers

Alle (nieuwe) leerlingen maken (gratis) gebruik van een locker. Aan het einde van ieder schooljaar worden de lockers leeggemaakt en worden de sleutels ingeleverd. Vervolgens worden de kastjes opnieuw ingedeeld, waarna de leerling aan het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe locker met sleutel krijgt toegewezen. Als de leerling de sleutel(s) kwijtraakt wordt € 10,00 in rekening gebracht. 

Financiële tegemoetkoming

De kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) zijn voor sommige ouder(s)/verzorger(s) niet op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand- of ondersteuningsregelingen. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt. Zij kunnen u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u in aanmerking komt.

Solidariteitsfonds OMO Scholengroep Helmond
Ook OMO Scholengroep Helmond vindt dat zij haar verantwoordelijkheid voor deze situaties moet nemen en heeft daarom besloten een solidariteitsfonds op te richten, zodat alle leerlingen de kans krijgen om aan alle activiteiten deel te nemen.

Voor wie is het solidariteitsfonds bedoeld?
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen (tot en met 18 jaar) die op het Dr.-Knippenbergcollege, Carolus Borromeus College, Vakcollege Helmond en de Praktijkschool zijn ingeschreven. Het is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet de financiële middelen hebben voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. De financiële toetsing wordt in verband met de privacy gedaan door Stichting Leergeld.

Hoe werkt het solidariteitsfonds?

  • Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de financiële administratie van de school. 
  • Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met Stichting Leergeld voor de financiële toetsing. Zij beoordelen of de leerlingen in aanmerking komen voor financiële steun vanuit Stichting Leergeld en brengt een advies uit aan de school. Bij een negatief advies vergoedt het solidariteitsfonds alleen in uitzonderlijke situaties de (gedeeltelijke) kosten.

Een betalingsafspraak voor de eigen bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) behoort tot de mogelijkheden.

Sponsoring

Soms krijgt onze school middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staat in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.