Het Vakcollege Helmond is een Brainport School. Wat betekent dit?

Het staat mooi omschreven op de website van Brainport Scholen. “De Brainport School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen, waarin een lerend leven essentieel is. De school richt zich daarbij sterk op de omgeving en werkt bij de vormgeving van dit onderwijs samen met externe partijen uit deze regio.” Prachtige volzinnen. Concreet betekent dit onder meer dat we veel waarde hechten aan sterke verbindingen met het regionale bedrijfsleven. Samen met organisaties geven we vorm aan projecten. Hierbinnen ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden én het ontdekken van talenten, om deze vervolgens toe te leren passen in de praktijk.

Vijf pijlers
Als Brainport School werken wij zo voortdurend aan een onderwijsontwikkeling die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereidt op hun toekomst in de 21e eeuw. Die ontwikkeling berust op 5 pijlers:

1) Contextrijke leeromgeving: de school zoekt verbinding met de omgeving
2) Internationalisering: ontwikkeling van wereldburgerschap
3) 3-O leren: Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend leren (zie hieronder)
4) Professionalisering van onderwijsteams
5) Learning Community: de school deelt good practices

3-O leren
Een van de meest opvallende pijlers is de invulling van het onderwijsconcept: Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren (3-O leren). Leerlingen voeren onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de ondernemende vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

Brainport Scholen delen kennis en ervaringen binnen zogeheten learning communities, zodat ze veel meer vaart zetten achter onderwijsvernieuwing dan wanneer ze allemaal afzonderlijk met dezelfde kwesties bezig zijn.