Skip to content

Ouders

Ouders

Zoeken

Er verandert veel voor de brugklassers in spe en voor hun ouder(s)/verzorger(s) bij de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs (vo). Een goede, soepele overgang vereist een gedegen voorbereiding op de nieuwe situatie. Een school kiezen die past bij uw kind en uw gezin is belangrijk.

Kennismaken
Er zijn verschillende manieren om kennis te maken met het Vakcollege Helmond. In de herfst zijn er ieder jaar kennismakingsochtenden die we organiseren voor de leerlingen uit groep 8. De leerlingen zien de school in werking tijdens deze basisschoolbezoeken. Een eerste kennismaking voor ouders is er in de vorm van voorlichtingsavonden voor ouders van groep 8, die ook in de herfst worden georganiseerd.

We hebben een schoolbrochure die we uitreiken bij dit soort gelegenheden; lees hem hier (pdf).

En natuurlijk is er ons Open Huis. Iedereen is dan welkom; ook als je in groep 7 zit.

Opleidingsmogelijkheden
Op het Vakcollege Helmond volgen de leerlingen les op vmbo-basis of kader. Daarnaast zitten de leerlingen in één van de beroepssectoren. Iedere leerling moet in groep 8 een afdeling kiezen. De afdelingen zijn Economie & Ondernemen, Techniek en Zorg & Welzijn. Aan het einde van het eerste leerjaar kunnen leerlingen nog van afdeling wisselen.

Doorstromen
Leerlingen die heel goed presteren kunnen doorstromen naar een hoger niveau. Hiervoor moeten de leerlingen minimaal een acht gemiddeld scoren. De leerlingen van het basisniveau gaan dan op het Vakcollege verder op het kaderniveau en de leerlingen van kader kunnen naar het vmbo-t (de mavo), bijvoorbeeld op het Dr.-Knippenbergcollege of op het Carolus Borromeus College. Jaarlijks stromen er meerdere leerlingen door naar een hoger niveau.

Extra begeleiding
Voor alle informatie over de begeleidingsmogelijkheden binnen het Vakcollege, klik hier.

Onderwijsresultaten
De resultaten van ons onderwijs kunt u vinden op de website www.scholenopdekaart.nl.

Ouderbetrokkenheid
Elke ouder in klas 1 wordt voor de zomervakantie uitgenodigd voor een intake gesprek met de mentor. Tijdens de eerste ouderavond in september informeert de school u over de gang van zaken op school en kunt u kennismaken met de andere ouders uit de klas. Regelmatig wordt u uitgenodigd voor ouderavonden. Na iedere periode haalt u samen met uw zoon/dochter het rapport op bij de mentor. De school geeft het rapport niet mee aan uw kind, maar wil u hierover altijd spreken. Daarnaast werkt de school intensief samen met de ouderraad.

Schoolkosten
Klik hier voor meer informatie.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de school. Weet daarnaast dat onze deuren altijd openstaan!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.