De laatste schooldag. De verbouwing stond centraal in 2018, maar het jaar stond ook in het teken van samenwerking. Meer dan ooit trekke...

Technologietafel op het Vakcollege Helmond
Op vrijdag 2 november stond de bijeenkomst van de Technologietafel op de agenda. Onderwijs en bedrijfsleven gaan drie keer per jaar met elkaar in ge...

Hans Schapenk verlaat OMO Scholengroep Helmond
Na een periode van bijna acht jaar als rector van OMO Scholengroep Helmond, heeft Hans Schapenk gisteren het voltallige personeel te kennen gegeven da...