Welkom, groep 7 en 8!

Een nieuw schooljaar, met natuurlijk weer allerlei activiteiten op het programma voor leerlingen van de basisschool en hun ouders. We willen er alles aan doen om jou goed kennis te laten maken met onze school. Zo kun je de keuze maken die het beste bij jou past. Jouw vervolg op het basisonderwijs!

We hebben bijzondere jaren achter de rug. We hopen allemaal dat we dit jaar iedereen weer gewoon ouderwets op onze school mogen begroeten. Geen chats, video’s, livestreams, drones, groene doeken. Rondleidingen, gesprekjes, echte ervaringen. Daar gaan we voor!

Op het programma: klik verder voor meer info

Schoolbezoeken groep 8, op afspraak: herfst 2023

Voorlichtingsavond: ouders groep 8: 15 november, 19:30 uur

Open Huis: 10 februari, 16 tot 20 uur

Aanmelden: 7 en 8 maart 2023

Vertrek rector Paul Metzemaekers

Rector Paul Metzemaekers beëindigt nog dit kalenderjaar zijn werkzaamheden voor OMO Scholengroep Helmond. Om continuïteit te waarborgen en om ruimte te bieden om naar opvolging om te zien, blijft hij aan tot aan de herfstvakantie in oktober 2022.

Paul Metzemaekers (65) startte in Helmond op 1 augustus 2019. De jaren onder zijn leiding stonden onder meer in het teken van het voortdurend anticiperen op de pandemie en op meer structuur in de organisatie, met bijvoorbeeld een eigen directeur voor iedere deelschool. Het Dr. Knippenbergcollege betrok een nieuwe school op Campus De Braak, Praktijkschool Helmond treft voorbereidingen daartoe. Vakcollege Helmond heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt in kwaliteit, rust, structuur en welbevinden. Daarnaast stond hij ten slotte aan de wieg van het schoolplan 2022-2026, met ambities als een waarderend perspectief, aansprekende werkvormen en een toetsbeleid dat past bij deze tijd, met meer ruimte voor omzien naar elkaar en met een groei van verbindingen binnen de geledingen en in de naaste omgeving: ‘Je leeft niet alleen en je gaat ook niet naar school om alleen het beste voor jezelf te ontvangen en het beste uit jezelf te halen. Wij streven ook naar het beste voor elkaar.’

Dankbaar
“Aan mijn besluit liggen persoonlijke afwegingen ten grondslag. Ik vond het beslist niet makkelijk deze keuze te maken, temeer omdat OMO Scholengroep Helmond een bijzonder fijne plek is om te werken. Ik ben 17 jaar rector geweest bij Ons Middelbaar Onderwijs en heb genoten van een mooie, dynamische tijd met een interessante diversiteit aan scholen, medewerkers en leerlingen. Ik kijk in dankbaarheid terug en vol verwachting vooruit.”

Een leven lang onderwijs
Paul Metzemaekers startte zijn onderwijsloopbaan in 1982 als docent Frans en docent economie op scholen in Cuijk, Venlo, Curaçao, Den Bosch en Grave. In 1996 werd hij adjunct sectordirecteur Tweede Fase van de vestiging Grave van het Merletcollege, later was hij directeur van Scholengroep Over- en Midden Betuwe, locatie Bemmel, rector van het Maaslandcollege in Oss en rector van het Merletcollege in Cuijk, Grave en Mill.

foto: bij de sleuteloverdracht van het nieuwe Dr. Knippenbergcollege, april 2021

Nieuw op het Vakcollege: de Oriëntatieklas voor kader en mavo

Docenten in groep 8 geven in deze periode hun schooladvies aan leerlingen en daaronder vallen ook dubbele adviezen, zoals vmbo-k/vmbo-t (in de volksmond ook wel kader/mavo). Leerlingen die in deze categorie vallen, kunnen nog ontdekken of een theoretische of juist praktische leerroute beter past. De splinternieuwe Oriëntatieklas van Vakcollege Helmond geeft alle ruimte aan dat keuzeproces. In gesprek met directeur Rob Aarts.

Hier meer informatie over de Oriëntatieklas

Waarom een Oriëntatieklas?
“Er wordt nog wel eens gedacht dat een theoretische opleiding beter is. Het oude denken, in niveaus. Onzin natuurlijk. Belangrijk is waar een leerling het meest gelukkig van wordt. Een stevige theoretische basis, of een opleiding waarbij je ook meer mag dóen, met je handen aan de slag gaat. Deze nieuwe klas biedt leerlingen vijf theoretische vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde op mavo-niveau, maar we gaan ook lekker aan de slag op onze praktijkafdelingen Techniek, Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. De Oriëntatieklas heeft een klein aantal docenten, zodat we echt kunnen investeren in de relatie en begeleiding. De klas wordt ook bewust niet groter dan twintig leerlingen. Samen met hen en hun ouders komen we vanzelf tot de beste keuze.”

En na die oriëntatiefase?
“Na één of twee jaar kiest de leerling voor onze kader-opleiding of voor een mavo-opleiding elders. We hebben veel contact met de scholen om ons heen, zodat leerlingen zo soepel mogelijk hun middelbare schooltijd doorlopen. Het kwam natuurlijk altijd al voor dat sommigen na jaar 1 doorgingen op een mavo-opleiding. We kijken goed naar wat past bij een leerling en houden niet star vast aan het advies in groep 8.”

Een uitgestelde keuze na een weloverwogen oriëntatie.
“Inderdaad. En beide keuzes zijn goed. Uiteindelijk komen leerlingen overigens ook weer samen op het mbo niveau 3 en 4. Het gaat erom wat het best past. Op het Vakcollege krijg je in jaar 3 en 4 twee keer vijftien weken een stage aangeboden naast alle praktische vakken. Een boost voor de ontwikkeling van een jonge vakman of -vrouw. Op een mavo elders heb je een rooster met meer uiteenlopende theoretische vakken. Ook heel interessant. Kortom, allebei is goed. We bekijken het rustig samen in de Oriëntatieklas: waarbij gedijt iemand het best? Niet eerder hebben we leerlingen met een dubbel schooladvies zo’n goede balans aan kunnen bieden tussen theorie en praktijk.”

Het Vakcollege in ED

Op 21 oktober 2021 stonden we met een heel mooi artikel in het ED. Het is de journalist niet ontgaan dat er hele mooie ontwikkelingen zijn op onze school.

Continue reading