Skip to content

Onze school en het coronavirus

Onze school en het coronavirus

Onze school en het coronavirus

Zoeken

Leren op afstand
Samenwerken en leren via de omgeving van Office 365: hier informatie over het inloggen.

Meekijken op afstand
Bij vragen van leerlingen, ouders en personeel kunnen we met u meekijken op afstand. We vragen u dan om Teamviewer op te starten, maar dat zit aardig verstopt op de website van Teamvier. Daarom ook even hier de link: klik hier voor Teamviewer-quicksupport. Een applicatie opent; deze hoeft niet te worden gedownload.


 

Het nieuws

Op deze pagina informeren wij u over de maatregelen die we nemen als het gaat om het coronavirus. Informatie kan dagelijks aangevuld of gewijzigd worden; wij volgen iedere dag de richtlijnen van het RIVM.

Update 29-04-2020

Op woensdag 6 mei hervatten we de online lessen via Teams volgens het reguliere lesrooster dat in Magister staat. De digitale lessen duren 30 minuten in plaats van de gebruikelijke 50 minuten. Dinsdag 5 mei was al een vrije dag (Bevrijdingsdag), ook op maandag 4 mei zijn de leerlingen nog vrij. Vandaag zijn er twee brieven uitgegaan naar ouders en leerlingen, met meer informatie over de komende weken:

 • Een brief voor ouders en leerlingen van leerjaar 1 t/m 3
 • Een brief voor ouders en leerlingen van leerjaar 4

 

Update 22-04-2020

Uiteraard hebben we gisterenavond kennisgenomen van de persconferentie van het kabinet; de verlenging en in enkele gevallen versoepeling van maatregelen om langzaam terug te keren naar een samenleving zoals we die gewend zijn. Ook het onderwijs kwam uitvoerig aan bod.

Voor het einde van deze meivakantie berichten wij u over hoe wij het onderwijs in de maand mei gaan invullen op onze school. Ook blijven wij achter de schermen met elkaar in gesprek over de overgang en diplomering van onze leerlingen; daarover heeft u al een en ander gelezen in onze brieven en wij blijven hierover communiceren. We komen erop terug tegen het einde van volgende week.

Het ziet ernaar uit dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 1 juni op een verantwoorde wijze weer kunnen starten met een (aangepast) programma op school. Wij gaan de komende weken onderzoeken hoe het staartje van dit schooljaar er concreet uit kan gaan zien.

Vooruitlopend daarop, willen we u nu vooral een goede meivakantie wensen.

 

Update 01-04-2020

Vandaag is er een nieuwe brief gestuurd naar ouders, naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Er zaten ook enkele bijlagen bij, waaronder de planning van de schoolexamens van leerjaar 4.

Update 24-03-2020

Gisterenavond maakte het kabinet verscherpte maatregelen bekend om het coronavirus onder controle te krijgen. Vanochtend heeft de minister van Onderwijs meer duidelijkheid gegeven over de gevolgen voor het onderwijs.

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen; dit geldt zowel voor de AVO-vakken als de beroepsgerichte vakken.
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.

Wat betekent dit concreet voor onze examenkandidaten? Dat lees je in deze brief, vandaag verstuurd.

Update 18-03-2020

Al onze ouders kregen vandaag een nieuwe brief over Werken op Afstand, met daarbij handleidingen over Office 365 en Microsoft Teams. Aanvullend daarop kregen onze examenkandidaten en hun ouders een brief over de schoolexamens van de komende weken.
Blijf de mailbox in de gaten houden! Voor vragen: kijk op onze contactpagina. Wij blijven goed bereikbaar.

Update 17-03-2020

Deze nieuwe brief ging vandaag naar ouders.

De NOS kopt deze middag: “Schoolexamens gaan door, later besluit over centrale eindexamens”
Wij hebben dit nieuws uiteraard tot ons genomen; we gaan hier morgenvroeg intern over in beraad en communiceren ’s middags erover naar ouders.

Wij zijn op vier scholen aan het werk voor onze leerlingen: onderwijs op afstand! We bekijken alle mogelijkheden: chatten met de docent, samenwerken in documenten, video’s bekijken met uitleg, een digitaal mentoruur en (examen)oefenstof via e-mail. Iedereen krijgt zo snel mogelijk meer informatie. We maken er samen het beste van!

Onderwijs op Afstand

Update 16-03-2020

 • Vandaag is deze brief verstuurd aan alle ouders. Met daarbij drie bijlagen:
  • Hier lezen leerlingen/ouders precies hoe ze kunnen werken en mailen in Office 365.
  • Kluisjes leeghalen: rooster voor klas 1 en 2 hier
  • Kluisjes leeghalen: rooster voor klas 3 en 4 hier

Update 15-03-2020, 18:30 uur: onderstaand bericht is zojuist verstuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s):

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

u heeft uiteraard het nieuws gevolgd. Onze regering heeft vandaag in een nieuwe persconferentie medegedeeld dat de scholen in het hele land dicht zijn tot en met maandag 6 april. Dit betekent dat alle lessen en toetsen vanaf morgen komen te vervallen. Welkom zijn kinderen van ouders in cruciale sectoren, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten.

Wij zetten morgen, maandag 16 maart, ons beraad van de directie en ons crisisteam voort. In de loop van de dag ontvangt u van ons een nieuwe e-mail. We informeren u dan over hoe wij ons onderwijs de komende weken zo goed mogelijk op afstand onderhouden.

Wij benadrukken dat onze deuren vanaf 08:30 uur openstaan voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen.

Update 15-03-2020: het kabinet heeft vandaag een spoedberaad met het RIVM en de Federatie van Medisch Specialisten (FMS); daarnaast spreekt het kabinet met onderwijsorganisaties. Na de overleggen komen we vandaag (zondag) nog met meer informatie over de mogelijke aanscherping van eerder genomen maatregelen.

Gezondheid
Op 6 maart heeft het RIVM geadviseerd om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Wij vragen leerlingen dringend om bij koorts, grieperigheid, verkoudheid en/of hoesten thuis te blijven. Een kuchje is daarbij geen hoesten, maar uit voorzorg sturen wij leerlingen wél naar huis als zij daadwerkelijk hoesten of overduidelijk verkouden zijn. Bij twijfel neemt de school contact met ouders op om te overleggen. Hierbij volgen wij het reguliere protocol. Twijfelt u? Wij kunnen u helaas niet adviseren: u maakt zelf de keuze.

Ons programma
Het RIVM adviseert sociale onthouding. Dat betekent een en ander voor de externe activiteiten die we gepland hebben. Voor onbepaalde tijd schrappen we al onze activiteiten, waar mogelijk worden activiteiten verplaatst naar een later moment. We hebben een reguliere lesweek.

Crisisteam
Op 11 maart is er een crisisteam gevormd dat op 12 maart uitvoerig de impact besproken heeft; het team blijft elkaar de komende tijd veelvuldig zien. Prioriteiten: het virus niet verder verspreiden en de continuïteit van ons onderwijs zo goed mogelijk bewaken, waarbij de examens duidelijk een prioriteit hebben.

Vragen?
Heeft u vragen? Stelt u deze dan via de gebruikelijke kanalen. De contactgegevens staan hier.

Meer weten
Aanvullend op deze berichtgeving willen wij graag verwijzen naar deze pagina van Vereniging OMO, waar onze school deel van uitmaakt.

Info

Delen!

Misschien ook leuk!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.