Vakanties 2021-2022

Wanneer zijn de vakanties in het nieuwe schooljaar? Alle data hieronder!

Belangrijke data van schooljaar 2020-2021 vind je hier.

Zomervakantie: maandag 26 juli 2021 tot en met vrijdag 3 september 2021.

 

Vakanties schooljaar 2021-2022

 

van tot en met
Herfstvakantie maandag 25 oktober 2021 vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 vrijdag 7 januari 2022
Carnavalsvakantie maandag 28 februari 2022 vrijdag 4 maart 2022
Tweede Paasdag maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april 2022 vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022 vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 25 juli 2022 vrijdag 2 september 2022

Onze school en het coronavirus

Namens rector Paul Metzemaekers is maandag 2 maart onderstaande brief verstuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s).

Aanvullend hierop willen wij graag verwijzen naar deze pagina van Vereniging OMO, waar onze school deel van uitmaakt.

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, verspreidt het coronavirus zicht steeds meer
over Europa en is nu ook geconstateerd in Nederland. We begrijpen dat dit zorgwekkend is.
Voor de laatste ontwikkelingen onderhouden we als school contacten met de lokale GGD en ook u als
ouder kunt contact opnemen met specifieke vragen.

Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat
aangepast aan actuele ontwikkelingen. En voor het wel of niet doorgaan van schoolreisjes naar het
buitenland volgen wij het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De belangrijkste maatregelen die we op school nemen, gelden voor alle virussen die griep en
verkoudheid kunnen veroorzaken. Maar het is nu extra belangrijk om deze op te volgen. Iedereen
moet met regelmaat zijn/haar handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de ellebogen
en gebruik maken van papieren zakdoekjes.

Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school. Wel adviseren we u extra alert
te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus (koorts in
combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) zeker wanneer u recentelijk op vakantie bent geweest
in één van de risicogebieden. Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts en/of de lokale GGD.
Mocht de situatie in Nederland en/of op onze school veranderen, dan informeren we u direct.

Met vriendelijke groet,

P. Metzemaekers
Rector OMO Scholengroep Helmond