Missie en visie
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.
Het Vakcollege Helmond is een school voor beroepsgericht vmbo. En we willen dat onze leerlingen ambities hebben.

We realiseren die ambities door leerlingen al vanaf de eerste dag op het Vakcollege kennis te laten maken met één van de vier beroepssectoren. De ambities realiseren we mét de leerlingen en hun ouders. Daarbij kunnen ze rekenen op grote betrokkenheid van de medewerkers van de school. We stimuleren en steunen elkaar om samen te komen tot een open leer- en werkklimaat, We vinden het onze maatschappelijke taak om een brede groep van leerlingen op te leiden, te begeleiden en te ondersteunen waar nodig. Elke leerling moet zich bij ons op school veilig en thuis kunnen voelen, om van daaruit te kunnen groeien. Daarbij vertrouwen we op het talent van onze leerlingen.