De plaats van de school binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs:

Het Vakcollege Helmond is onderdeel van de OMO Scholengroep Helmond. Samen met het Carolus Borromeus College,  Dr.-Knippenbergcollege, de Praktijkschool en het Vakcollege Helmond vormen wij een samenwerkingsverband; de OMO Scholengroep Helmond. De rector van de drie scholen is de heer P. Metzemaekers, die tevens directeur is van het Vakcollege Helmond.


Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
De OMO Scholengroep Helmond valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. 

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. 

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171 
postbus 574, 
5000 AN Tilburg
013 – 5955500
omo@omo.nl

Jaarverslag
Het online jaarverslag van OMO geeft een overzicht van de ontwikkelingen bij de vereniging in 2017. 

Ledenraad
De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.