Kwaliteitsgegevens

Er zijn verschillende organisaties die de resultaten van scholen samenvoegen en publiceren. Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

Scholen op de kaart
De schoolgegevens van onze school worden openbaar gemaakt via de website Scholenopdekaart. Dit is een initiatief van de sectororganisatie VO-raad. U vindt hier o.a.:

  • slagingspercentages,
  • overzicht schoolkosten,
  • cijfers ziekteverzuim,
  • onderwijstijd,
  • resultaten oudertevredenheidsonderzoeken.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs vergelijkt jaarlijks de resultaten van de scholen in Nederland met elkaar en geeft daarvan per school een overzicht uit: de opbrengstenkaart. Op de opbrengstenkaart vindt u het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over de school.

Inspecteur
Mevrouw drs. Y. Leenen
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
tel. 0800-8051 of 088-6696000
Website www.onderwijsinspectie.nl