Overige kosten

Lockers
Alle (nieuwe) leerlingen maken (gratis) gebruik van een locker. De leerling betaalt hiervoor eenmalig een borg van € 10,00.
Techniek- en bouwbreed bovenbouw maken gebruik van 2 lockers, waarvoor een borg van 2 keer € 10,-- geldt.
Aan het einde van ieder schooljaar worden de lockers leeggemaakt en worden de sleutels ingeleverd. Vervolgens worden de kastjes opnieuw ingedeeld, waarna de leerling aan het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe locker met sleutel krijgt toegewezen.
Indien de leerling de sleutel(s) kwijtraakt wordt € 5,00 in rekening gebracht. Aan het einde van de schoolloopbaan wordt de borg gerestitueerd.

Facturering
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een contract waarop de schoolbijdrage inclusief de kosten voor onder andere de beroepsgerichte vakken staat vermeld. De school wijst er nadrukkelijk op dat deze kosten niet vergoed worden door de overheid. Op het contract geeft u aan van welke faciliteiten gebruik wordt gemaakt. Daaropvolgend zal het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) u een factuur sturen voor de schoolbijdrage waarvan uw kind gebruik maakt of gaat maken in genoemd schooljaar.