Boeken

Wij hebben het leveren van schoolboeken uitbesteed aan de firma Iddink. De schoolboeken zijn gratis. Voor de zomervakantie wordt de benodigde informatie over het bestelproces door Iddink toegestuurd. Bestellen gaat via de website (www.iddink.nl) en wanneer u op tijd besteld, worden de boeken in de zomervakantie voor het nieuwe schooljaar thuis bezorgd. Sommige boeken worden in de eerste schoolweek door school verstrekt. Dit zijn veelal werkboeken.

Op deze website kunnen ook leermiddelen besteld worden die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. 

Sommige (werk)boeken zijn eigendom van de school en moeten aan het einde van het schooljaar ook weer worden ingeleverd op school. Daarom mag er in de deze (werk)boeken niet geschreven worden. 

Iddink stuurt tijdig de informatie over de dag en het tijdstip waarop de huurboeken ingeleverd dienen te worden, inclusief een inleverformulier waarop staat om welke boeken het gaat. Op de afgesproken dag is er op school een inleverteam van Iddink aanwezig. Zij scannen en controleren de boeken. Eventuele schade of vermissingen worden ter plekke vastgesteld, en er wordt een inleverbewijs mee gegeven. Bewaar dit goed. Indien u verhinderd bent, kunt u iemand anders vragen de boeken in te leveren.