Vertrouwenspersonen
Functie Naam Email
Vertrouwenspersoon klas 1 en 2Mevrouw G. Jahfel Mail
Vertrouwenspersoon klas 3 en 4De heer T. HüskenMail
Loopbaancoach
Functie Naam Email
Loopbaancoach Mevrouw J. Swinkels Mail
Zorgcoördinatoren en orthopedagoog
Functie Naam Email
Zorgcoördinator Zorg & Welzijn en bovenbouw Economie & Ondernemen Mevrouw C. van Beers Mail
Zorgcoördinator Techniek, onderbouw Economie & Ondernemen en SchakelklasMevrouw L. van der VeldeMail
Orthopedagoog en zorgcoördinator Passend OnderwijsMevrouw L. SauvéMail
Overige
Functie Naam Email
Remedial Teacher (rekenen) Mevrouw C. van Doren Mail
Remedial Teacher (taal) Mevrouw A. Verbaarschot Mail
Ambulant begeleidster Mevrouw S. DijsMail

Rooster
Voor vragen over het rooster kunt u per e-mail contact opnemen met de school via rooster@vakcollege.nl


Magister

Voor vragen over het gebruik van Magister kunt u per e-mail contact opnemen met de school via magister@vakcollege.nl