Schoolvertrouwenspersoon

Elke leerling die bedreigd, gediscrimineerd, gepest wordt of last heeft van opdringerig, gewelddadig of ongewenst seksueel gedrag van een medeleerling of personeelslid kan een beroep doen op de schoolvertrouwenspersoon. 

De eerste stap blijft natuurlijk die naar de mentor. Kan, durft, of wil een leerling dat liever niet dan is rechtstreeks contact met de schoolvertrouwenspersoon mogelijk. Die zal het probleem altijd serieus nemen, gaat er vertrouwelijk mee om en zorgt voor bemiddeling of verwijzing naar bijvoorbeeld de klachtencommissie of een extern vertrouwenspersoon, altijd in samenspraak met de melder.

Het Vakcollege heeft twee vertrouwenspersonen: 
mevrouw L. Bessems (mail) en de heer T. Hüsken (mail).