Positief en sociaal

Op het Vakcollege Helmond werken we vanuit een positief mensbeeld en een sociale grondhouding. Dit draagt bij aan een veilig leef- en werkklimaat binnen onze school. Jaarlijks onderzoekt de school of leerlingen zich veilig voelen op onze school. Ook vragen we ouders naar het welbevinden van hun kind op school. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u zien dat kinderen zich veilig voelen op het Vakcollege Helmond.

De manier waarop we ons onderwijs organiseren bepaalt of kinderen zich gezien en gehoord voelen. We onderhouden daarom veelvuldig contact met ouders en vragen ook ouders ons direct te informeren als er wat met hun kind aan de hand is. Ook op het gebeid van een goed leer- en werkklimaat willen we zelf zijn wat we onze leerlingen voorhouden, namelijk ambitieus en steeds op zoek om het beste uit onszelf te halen. Daarmee vervullen wij een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. 
De school maakt gebruikt van een camerasysteem. De beelden kunnen uitsluitend bekeken worden door de teamleiders. Als er sprake is van een incident kan de teamleider besluiten een leerling en diens ouders de beelden te laten zien. Het bekijken van de beelden kan niet door ouders worden opgeëist. De afspraken over het camerasysteem zijn vastgelegd in het cameraprotocol van de OMO Scholengroep Helmond.