Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Onze onderwijsondersteuning is erop gericht dat alle leerlingen een vmbo-diploma kunnen halen en doorstromen naar het middelbaar beroeps onderwijs. Onze school wil er alles aan doen om hiervoor een veilige, optimale leersituatie te creëren door deskundigheid, betrokkenheid en samenwerking van alle partijen. Daarnaast worden er ondersteunings-lessen aangeboden in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/maatschappijleer2.

LWOO gelden gaan naar:

  • Extra zorg (uitbreiden zorgteam)
  • Ondersteuningslessen
  • Kleinere klassen