Decanaat

Op het Vakcollege Helmond wordt keuzebegeleiding ingezet om de leerlingen te laten leren via de beroepspraktijk.
Op basis van de leerervaringen kunnen zij hun beroepskeuze in de bovenbouw voor de toekomst onderbouwen. 


In klas 1 en 2 volgen de leerlingen ongeveer 5 beroepsgerichte uren. In klas 3 en 4 wordt dat verdubbeld. De theorievakken worden daar waar mogelijk aangepast aan het beroepsprofiel van hun keuze. 
Bij het kiezen voor een sector komt een deel van de vakken te vervallen. Hiervoor wordt aan andere vakken meer tijd besteed. 
Bijvoorbeeld: wanneer een leerling kiest voor Zorg en Welzijn dan vervallen de lessen natuur-/scheikunde. Maar een techniek-leerling volgt het vak biologie niet meer.

In klas 3 en 4 informeert de schooldecaan de leerlingen over de mogelijke vervolgopleidingen en over de procedures om naar een vervolgopleiding te gaan. Elke leerling voert een beroepen-interesse-test uit. Uit die test wordt duidelijk voor welke beroepsrichtingen de leerling een voorkeur heeft.
De leerling kan op basis van de beroepen-interesse-test een afspraak maken met de decaan over de vervolgopleiding 
Leerlingen die niet goed weten welke vervolgopleiding ze kiezen, kunnen hierover een afspraak maken met de schooldecaan, mevrouw J. Swinkels (mail). 

Doorstromen naar MBO
Na het Vakcollege Helmond kun je met het vmbo-diploma doorstromen naar het mbo. 

In de doorstroomwijzer kun je zien welke opleidingen er op welke school gegeven worden. In het boekje staat heel veel informatie over welke leerwegen er zijn, op welke locatie de opleiding is, wanneer de open dagen en info-avonden zijn, op welk niveau de opleidingen gegeven worden enz.

Ook de toelatingseisen voor de vmbo-leerling zijn in de doorstroomwijzer vermeld. Als er vragen zijn over de vervolgopleidingen kan er contact opgenomen worden met de decaan van het Vakcollege Helmond, mevrouw J. Swinkels (mail).

Open dagen

Hier vind je alle open dagen van de vervolgopleidingen.


Open Dagen/Info Avonden mbo
Roc de Leijgraaf
Alle locaties04-02-201811:00 -15:00 uur
ROC Ter AA
Helmond05-02-201818:00 - 21:00 uur
Bouw Infra MensenMierlo05-02-201818:00 - 21:00 uur
Gilde Opleidingen
Alle locaties21-02-201816:30 - 20:30 uur