Voorlichting ouders groep 8

Uw zoon of dochter zit nu in het laatste schooljaar op de basisschool. In maart 2019 zijn de aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs gepland.

Om u goed te informeren over de overstap naar het voortgezet onderwijs (vo) en om u goed te informeren wat elke vo-school in Helmond te bieden heeft worden er door alle vo-scholen informatieavonden georganiseerd. De Helmondse vo-scholen hebben gekozen voor een opzet waarbij er op elke vo-school minimaal twee informatieavonden (m.u.v. de Praktijkschool Helmond) georganiseerd worden onder het motto:

Het Helmondse Voortgezet Onderwijs presenteert zich!

Naast informatie over het voortgezet onderwijs in Helmond krijgt u ook informatie over de school zelf.

Inschrijven kan via de gezamenlijke website: vohelmond.nl/Voorlichting.  Op deze site kunt u aangeven wanneer u op welke school wilt komen. Tevens kunt u aangeven met hoeveel personen u komt. De informatieavonden beginnen om 19.30 uur.

We hopen dat u mede door deze informatieavonden goed voorbereid wordt om samen met uw zoon of dochter een bewuste keus voor één van de Helmondse vo-scholen kunt maken.