Ouderbetrokkenheid

Elke ouder in klas 1 wordt voor de zomervakantie uitgenodigd voor een intake gesprek met de mentor. Tijdens de eerste ouderavond in september informeert de school u over de gang van zaken op school en kunt u kennismaken met de andere ouders uit de klas. Regelmatig wordt u uitgenodigd voor ouderavonden. Na iedere periode haalt u samen met uw zoon/dochter het rapport op bij de mentor. De school geeft het rapport niet mee aan uw kind, maar wil u hierover altijd spreken. Daarnaast werkt de school intensief samen met de ouderraad. De ouderraad kunt u bereiken via het e-mailadres ouderraad@vakcollege.nl.