SchoolNIveau's

Op het Vakcollege zijn 2 niveaus:

Vmbo-k

Je krijgt les in de kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerweg is gelijk aan het niveau van de MAVO, maar dan met meer aandacht voor praktijk.

Vmbo-b

Je krijgt les in de basisberoepsgerichte leerweg. Deze leerweg is gericht op praktisch leren.