Jouw eerste jaar

Als je naar de middelbare school gaat, verandert er veel.

De school is vaak verder fietsen dan de basisschool. Er zitten meer kinderen op de middelbare school dan op de basisschool. Je moet vroeger opstaan. Je bent weer de jongste van de school. Je komt in de klas met nieuwe leerlingen. Je krijgt veel nieuwe vakken van verschillende leraren. Je wisselt elk lesuur van klaslokaal. Kortom, veel verandering!

Om je te laten wennen aan al deze veranderingen kom je voor de zomervakantie kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentor (klassenleraar) tijdens de kennismakingsmiddag op donderdag 7 juni 2018.

In de eerste schoolweek is er een apart introductieprogramma waarbij je kennis maakt met de school, het gebouw, hoe om te gaan met het rooster en krijg je ook al de eerste lessen. Na een paar weken krijg je huiswerk en word je voorbereid op de proefwerken. In klas 1 volg je iedere week twee ondersteuningslessen in Nederlands, rekenen of in het maken van je huiswerk. In december krijg je je eerste rapport.

Wij vinden het in het eerste jaar heel belangrijk dat je je goed voelt op school, daarbij wordt je begeleid door je mentor.

Hieronder kun je zien welke vakken je per beroepsafdeling krijgt in het eerste leerjaar.

 

Lessentabel TK Z&W D&P E&O
Vak 1B 1K 1B 1K 1B 1K 1B 1K
Nederlands44444444
Engels33333333
Wiskunde33333333
Rekenen11111111
Informatiekunde11111111
Lichamelijke opvoeding33333333
Mentorles11111111
Mens en maatschappij22222222
Levensbeschouwing11111111
Economie------22
Natuur- scheikunde22------
Biologie--2222--
Handvaardigheid en tekenen--222222
Muziek11111111
Beroepsgericht77555555
Ondersteuningsles22222222
Totaal3131313131313131